Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění profesního vzdělávání ve smyslu přiblížení jeho obsahu požadavkům na trhu práce. Technické odborné vzdělávání má vzhledem k požadavkům trhu práce na vzdělávacím trhu své nezastupitelné místo. Pro získávání dovedností a znalostí, které pak absolvent uplatní u zaměstnavatele, hraje velkou roli praxe, již získá v rámci výuky na střední škole. V přeshraničním projektu jsme srovnávali systémy výuky v odborných technických i netechnických předmětech, zaměřili jsme na požadavky Průmyslu 4.0 a vytvořili platformu pro zvyšování uplatnitelnosti absolventů v našem příhraničním regionu.

Výstupy:

VOŠ evaluace prožura CZ

VOŠ evaluace prožura DE

VOŠ slovníček CZ-DE