logo erasmus

Evropská komise schválila grant v rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání – Klíčové akce 2, Výzva 2018.

Naše škola je partnerskou školou školy v Rakousku: BHAK Freistadt.

Název projektu: Společný další rozvoj fiktivních firem.

Číslo dohody: 2018-1-AT01-KA229-039346-2

Doba projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Popis projektu:

Cílem projektu je výměna zkušeností mezi BHAK Freistadt a VOŠ, SPŠ automobilní a technickou České Budějovice.
Vzhledem k tomu, že obě partnerské strany nemluví stejným rodným jazykem, žijí v jiné kultuře, lze projektem dosáhnout dalšího osobnostního rozvoje všech účastníků.

Účastníci mohou alespoň částečně odstranit jazykové bariéry. Velkým přínosem je výměna zkušeností z výuky odborných předmětů, které mají vztah k fiktivní firmě.
Pozitivním přístupem chceme dosáhnout našeho cíle – učit se od sebe navzájem, předávat si zkušenosti a tím získat požadovaný výsledek.