Napsaly: Za třídu D2b Pavla Čalounová a Pavlína Malíková

Začátkem letošního školního roku byl odstartován nový předmět s pilotní třídou D2b/2018 (třídní učitelka Mgr. Marie Šíchová) s názvem Fiktivní firma, který vyučuje Ing. Romana Kojanová.
Třída byla rozdělena na dvě části, které se rozdělily na další dva týmy, tzn. vytvořily se čtyři firmy. Účelem předmětu je naučit studenty, jak se firma zakládá, jak pracuje a co všechno to obnáší. Studenti zde získají potřebné zkušenosti do budoucna a také se naučí pracovat v týmu.

Úkolem je vytvořit fiktivní firmu, od vymyšlení oboru podnikání, názvu, loga až po reálné fungování firmy (komunikace s úřady).

Výstupem z předmětu je účast na středoškolském Veletrhu fiktivních firem, kde žáci prezentují své firmy a prokazují tím znalosti a nabyté zkušenosti. Soutěž obnáší prezentaci v českém nebo cizím jazyce, představení úplného podnikatelského záměru a vytvoření reklamních produktů od katalogu po maličkosti, s čím souvisí vzhled stánku, který je také hodnocen.

Zapojili jsme se také do EU projektu Erasmus +. V rámci tohoto projektu navštívíme na jaře 2019 partnerskou školu v rakouském Freistadtu. Na toto setkání se již teď moc těšíme. Vyzkoušíme si naše jazykové znalosti, seznámíme se s novými lidmi a navštívíme nová místa. Na oplátku se rakouská škola zúčastní v listopadu 2019 dalšího ročníku Veletrhu fiktivních firem u nás.

Názor pilotní třídy D2b/2018:
Myslíme si, že i když jsme první třída, která má tento předmět ve svém rozvrhu, můžeme říci, že paní učitelka vede výuku tak, jako by zde byl již dlouho. Předmět nás baví a doufáme, že na Veletrhu uspějeme, s co možná nejlepšími výsledky.