irop mmr

Název projektu: Celoživotní vzdělávání pro 4. průmyslovou revoluci

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004947

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

 

Projekt „Celoživotní vzdělávání pro 4. průmyslovou revoluci“ je zaměřen na vytvoření dvou nových odborných učeben – metrologické a elektro laboratoře – na pracovišti školy na Senovážném náměstí, a celkově na zkvalitnění vybavenosti prostor školy pro celoživotní vzdělávání.

Projekt je cílen na skupinu dospělých v dalším vzdělávání. Rozšíření výukových prostor vybudováním nových učeben a pořízení technického vybavení pro zajištění dostatečné kvality celoživotního vzdělávání bude mít přímý pozitivní dopad na tuto cílovou skupinu – přispěje totiž ke zkvalitnění klíčových kompetencí účastníků vzdělávání, a tím poté i k jejich lepší uplatnitelnosti na trhu práce.

V projektu dojde k vybudování nového prostoru metrologické laboratoře nástavbou budovy na Senovážném náměstí, dále k pořízení výukového a technologického vybavení pro automobilní obory a strojírenství. Dále bude přestavěna stávající učebna školy na novou elektrolaboratoř pro využití v teoretické a zejména praktické výuce v elektro oborech.

Nové prostory a vybavení budou sloužit pro kurzy celoživotního vzdělávání.

Projekt bude realizován do konce května 2022.