OPVK hor zakladni logolink RGB cz

Pilotní školení Elektromobil probíhalo ve dnech od 2. 5. do 23. 6. 2014. Školení se zúčastnili zaměstnanci ČSAD Jihotrans v počtu 6 osob.

Teoretická část se zabývala:

  • Současnými trendy v oblasti konstrukce ELMO,
  • vzdělávacím programem Elektromobil,
  • historií a přehledem elektricky poháněných vozidel,
  • legislativními požadavky,
  • ekonomickými vlastnostmi,
  • koncepcí elektricky poháněných vozidel.

Praktická část se zabývala:

  • dvoustopými a jednostopými elektricky poháněnými vozidly – modulární platformy pro stavbu vozidel,
  • modulárními platformami pro stavbu vozidel,
  • strukturou automobilů, nabíjecích systémů a ostatních systémů,
  • zhodnocením stavby a přestavby vozidla.

Kurz byl ukončen testem a osvědčením o absolvování. Všichni účastníci kurz absolvovali úspěšně.