Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická realizuje v rámci GG OP VK - JčK, Oblast podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání s názvem:

Implementace a inovace ŠVP pro 2. a 3. ročníky na VOŠ, SPŠ automobilní a technické,
registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0048

Zahájení projektu: 1.3.2011
Ukončení projektu: 30.6.2012
Celková výše finanční podpory: 2 260 734, 86 Kč (85% z ESF, 15% z SR ČR)


Cíl projektu: Cílem předkládaného projektu je inovovat a dle potřeb upravit ŠVP pro druhé a třetí ročníky sedmi učebních a třech studijních oborů na VOŠ, SPŠ automobilní a technické.

Cílová skupina: Primární cílovou skupinou projektu jsou žáci druhých a třetích ročníků celkem 10 učebních a studijních oborů: automechanik, autoelektrikář, autokarosář, autolakýrník, prodavač pro motorová vozidla, zámečník, obráběč kovů, autotronik, provoz a ekonomika dopravy, dopravní prostředky.

Stručný popis: Předkládaný projekt je zaměřen na revizi doposud vytvořených ŠVP na VOŠ,SPŠ automobilní a technická pro učební a studijní obory automechanik, autoelektrikář, autokarosář, autolakýrník, prodavač pro motorová vozidla, zámečník, obráběč kovů, autotronik, provoz a ekonomika dopravy, dopravní provoz. Cílem projektu je zkvalitnit výuku v rámci odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů, zrevidovat již zavedené kurikulární dokumenty, zaměřit se modernizaci odborných předmětů a propojení vazeb s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků.