logotyp

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – CZ.1.07/1.1.10/03.0048

Implementace a inovace ŠVP pro 2. a 3. ročníky na VOŠ, SPŠ automobilní a technické

Činnosti související s projektem byly zahájeny 1. březnu 2011. V období od března do června bylo vytvořeno 30 pracovních sešitů a 2 sbírky z matematiky pro cílovou skupinu žáků 2. ročníky učebních a studijních oborů. Zpracovatelé ŠVP zároveň podrobili revizi 10 ŠVP- Automechanik, Autoelektrikář, Autokarosář, Obráběč kovů, Zámečník. Autolakýrník, Prodavač pro MV, Autotronik, Diagnostika MV a Provoz a ekonomika dopravy.

Nově vytvořené učební materiály pro 2. ročníky se začaly využívat ve výuce od školního roku 2011-2012.

V období od října 2011 do února 2012 pokračovali zpracovatelé ŠVP ve tvorbě pracovních sešitů a sbírek z matematiky pro cílovou skupinu žáků 3. ročníků učebních a studijních oborů. Souběžně s tím probíhá implementace a revize 10 ŠVP 3. ročníků.

OPVK bude ukončen 30. 6. 2012, kdy budou žákům k dispozici další pracovní materiály-pracovní sešity a sbírky z matematiky. Smyslem projektu je posílení klíčových kompetencí žáků v rámci obecně vzdělávacích a odborných předmětů a následně posílení pozice absolventa na trhu práce.