Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická realizuje v rámci GG OP VK - JčK, Oblast podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání s názvem:

Implementace a inovace ŠVP na VOŠ, SPŠ automobilní a technické,
registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0064

Zahájení projektu: 1.1.2010
Ukončení projektu: 30.6.2011
Celková výše finanční podpory: 1 245 543,- Kč


Cíl projektu: Cílem předkládaného projektu je inovovat a dle potřeb upravit ŠVP pro první ročníky sedmi učebních a třech studijních oborů na VOŠ, SPŠ automobilní a technické.

Cílová skupina: Primární cílovou skupinou projektu jsou žáci prvních ročníků oborů: automechanik, autoelektrikář, autokarosář, autolakýrník, prodavač, zámečník, obráběč kovů, diagnostika motorových vozidel, autoelektronika, provoz a ekonomika dopravy, dopravní prostředky a autotronik.

Stručný popis: Předkládaný projekt je zaměřen na revizi doposud vytvořených ŠVP na VOŠ,SPŠ automobilní a technická pro učební a studijní obory automechanik, autoelektrikář, autokarosář, autolakýrník, prodavač, zámečník, obráběč kovů, diagnostika motorových vozidel, autoelektronika a provoz a ekonomika dopravy. Cílem projektu je zkvalitnit výuku v rámci odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů, zrevidovat již zavedené kurikulární dokumenty, zaměřit se modernizaci odborných předmětů a propojení vazeb s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků.