logo vvv

1. Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II (IKAP JčK II)

2. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245

3. Příjemce: Jihočeský kraj

4. Partner s finančním příspěvkem: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická

5. Termín fyzické realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023

6. Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK II
https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

7. Stručný popis klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání a zapojení Vaší školy do této klíčové aktivity:

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.
Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245, je spolufinancován Evropskou unií.

8. Nabídka podaktivit realizovaných v rámci projektu včetně informace o přihlášení:

1. Projektové dny:

Od září 2021 bude škola pořádat projektové dny pro partnerské školy v tématech robotika a virtuální realita.

2. Kroužky pro žáky ŽS/SŠ:

Pro žáky partnerských škol a žáky VOŠ, SPŠ automobilní a technické jsou nabízeny v rámci projektu IKAP 2 od září 2021 tyto kroužky:

      • Stavba a ovládání RC modelů s autonomním řízením
      • Kroužek robotiky