Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická realizuje v rámci IP OP VK - MŠMT, Oblast podpory 2.1. Vyšší odborné vzdělání projekt s názvem:

Inovace dopravních a strojírenských vzdělávacích programů na VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích, registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.1.00/13.0008

Zahájení projektu: 1. 1. 2010
Ukončení projektu: 31. 8. 2012
Celková výše finanční podpory: 1 220 964,88 Kč

Cíl projektu: Hlavním cílem předkládaného projektu je celkové zkvalitnění vzdělávání studentů vzdělávacích programů Strojírenská výroba, Diagnostika a servis silničních vozidel a Provoz a ekonomika dopravy a rozšíření nabídky vzdělání na VOŠ žadatelské školy o kombinovanou formu studia oborů, dále modernizace vyučovaných předmětů začleněním nových témat a zpracováním odpovídajících výukových materiálů a přiblížení výuky běžné praxi.

Cílová skupina: Primární cílovou skupinu projektu tvoří studenti VOŠ studující v rámci všech nabízených vzdělávacích programů, projekt se nejvíce dotkne budoucích studentů 1. ročníku studia v rámci inovovaných programů ve školním roce 2011/12. Sekundární cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci školy přímo do projektu zapojení jako realizátoři inovací, kteří z projektu budou mít užitek i formou proškolení ve vybraných odborných kurzech.

Stručný popis: Projekt je předkládán s cílem zkvalitnit podmínky studia na VOŠ žadatelské školy tak, aby odpovídaly současným trendům ve strojírenských a dopravních oborech a vycházely vstříc požadavkům potenciálních zaměstnavatelů absolventů školy, vybrané podniky jsou zapojeny v roli partnerů. Realizací projektu dojde k inovaci aktuálně nabízených vzdělávacích programů VOŠ (Strojírenská výroba, Diagnostika a servis silničních vozidel, Provoz a ekonomika dopravy), pro které bude revidována a doplněna stávající metodika a odpovídající výukové materiály, dále bude připraven kreditní systém hodnocení a zavedena kombinovaná forma studia všech oborů. Veškeré aktivity budou realizovat pedagogičtí pracovníci školy vlastními silami, s podporou zástupců partnerských podniků, kteří budou působit jako odborní poradci.Projekt je přínosem především pro studenty VOŠ, kteří se budou vzdělávat v rámci inovovaných oborů, ale i pro učitele školy, kteří získají mj. kvalitní metodické a výukové materiály.