logo_opvk_bar

Projekt: Klíčové kompetence pedagogických pracovníků školy v oblasti ICT

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/04.0006

Realizace projektu: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012

Cílem projektu je:

  • vybavit pedagogické pracovníky školy žadatele klíčovými kompetencemi v oblasti ICT tak, aby odpovídaly potřebám školy
  • využít ve vzdělávání nově pořízenou techniku a webové aplikace dostupné v rámci všech budov a celé školy (webová aplikace OLAT jako školní e-learningové prostředí), zefektivnit využívání stávajícího OCT vybavení školy (IT tabule, odborný SW apod.),
  • sladit tvůrčí potenciál pedagogů při tvorbě nových vzdělávacích materiálů a standardních postupů, které jsou při tvorbě moderních pracovních listů a multimediálních materiálů v současné době používané.

Stručný popis jednotlivých kurzů:

1. Didaktika e-learningu (OLAT), základní – 8 hodin (min 30 účastníků)

• proces vývoje e-kurzu
• charakteristika studujícího
• příprava tvorby kurzu
• plán e-kurzu
• motivace studujících ke studiu
• uvedení do studia
• text studijních článků a jeho struktura
• jazyková pravidla
• grafická úprava
• aktivizační prvky v e-kurzu
• multimediální komponenty
• pravidla pro úspěšné tutorování, tutoriály
• tutor v elektronickém vzdělávání
• praktická práce s autorskými nástroji
• Prezentace a hodnocení výstupních prací

2. Didaktika e-learningu (OLAT), rozšířená – 24 hodin (min 30 účastníků)

• distanční elektronické vzdělávání
• základní informace o elektronickém vzdělávání (definice e-learningu, základní komponenty E-L, formy elektronického vzdělávání, blended learning, knowledge management)srovnání klasické výuky a e-learningu
• problémy spojené s tradičním přístupem k e-learningu
• výhody a nevýhody
• nové trendy v elektronickém vzdělávání
• využití e-learningu ve vzdělávání (finanční náročnost, nejčastější chyby, návod jak postupovat)
• e-learningové standardy
• realizační tým v e-learningu
• proces vývoje e-kurzu
• charakteristika studujícího
• příprava tvorby elektronického kurzu
• plán e-kurzu
• motivace studujících ke studiu
• uvedení do studia
• texty studijních článků a jejich struktura
• jazyková pravidla
• grafická úprava
• aktivizační prvky v e-kurzu
• multimediální komponenty
• tutor v elektronickém vzdělávání
• pravidla pro úspěšné tutorování
• tutoriály
• představení a práce s vybranými výukovými platformami
• Prezentace a hodnocení výstupních prací

3. Příprava výukových materiálů, základy - 16 hodin (min 50 účastníků)

• Přídavná zařízení (tiskárny, scanner, reproduktory, dataprojektor, interaktivní tabule)
• Principy práce v lokální počítačové síti (uživatelé, přístup k datům a sdíleným zařízením)
• Textový editor
• Elektronická komunikace
• Tabulkový kalkulátor
• Počítačová grafika a prezentace,
• Počítačová prezentace, tvorba jednoduché prezentace, ukázky možností prezentačního programu, vytvoření prezentace pomocí šablony
• Rozdělení software podle licencí (GNU, freeware, shareware, komerční sw, typy licencí), legalita sw, autorské právo
• Tvorba vlastního výukového materiálu s využitím dosažených vědomostí a dovedností
• Prezentace a hodnocení výstupních prací

4. Tvorba a zpracování multimediálního obsahu - 16 hodin (min 50 účastníků)

• Informační prostředky, přístup k nim – selekce informací.
• Mediální výchova jako průřezové téma RVP.
• Práce s médii a multimédii ve školském prostředí.
• Prezentační technika ve školském prostředí.
• Základy práce s digitální kamerou.
• Zpracování grafických informací – rastrová grafika
• Autorský zákon – aplikace na tvorbu ve školském prostředí.
• Tvorba vlastního výukového materiálu s využitím dosažených vědomostí a dovedností
• Prezentace a hodnocení výstupních prací.

5. Tvorba kurzů pro interaktivní tabuli I – 8 hodin (min 10 účastníků)

• Základní dovedností práce s interaktivní tabulí – pera, kalibrace
• Interaktivní prostředky ActivClassroom jako moderní didaktický prostředek
• Základy práce s tabulí ACTIVBoard a SW ACTIV Inspire
• Prostředí a funkce interaktivní tabule, ikony, galerie
• Využití internetu, digitalizace při vytváření prezencí
• Ukládání a tisk podkladů
• Ukázky využití, úpravy hotových vyučovacích hodin
• Tvorba vlastního výukového materiálu s využitím dosažených vědomostí a dovedností
• Prezentace a hodnocení výstupních prací

6. Tvorba kurzů pro interaktivní tabuli II – 8 hodin (min 10 účastníků)

• Opakování základů práce s interaktivní tabulí a software ACTIV Inspire v Interaktivní tabule I.
• Pokročilá tvorba výukových sešitů
• Práce s kontejnery a jejich zapojení do interaktivních cvičení
• Práce s objekty
• Akce přidělované objektům
• Odkazy
• Vkládání multimediálních prvků do výukových sešitů
• Ukázky hotových materiálů z praxe a jejich analýza
• Tvorba vlastního výukového materiálu s využitím dosažených vědomostí a dovedností
• Prezentace a hodnocení výstupních prací

Harmonogram kurzů bude připraven v únoru 2012.