skola logo rop skola

 

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická České Budějovice

realizovala projekt v rámci ROP NUTS II Jihozápad, oblast podpory 14.2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství, projekt s názvem:

Modernizace vzdělávání v technických oborech

registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03263

Informace o fyzickém ukončení realizace projektu

Zahájení projektu: 15. 5. 2014 Ukončení fyzické realizace projektu: 29. 6. 2015
Celkové způsobilé výdaje projektu činily: 5 433 868,00 Kč (85% z URR, 15% z JčK)

Realizací projektu bylo dosaženo zejména:
1) Zkvalitnění výuky odborných předmětů v areálu Lidická 31 prostřednictvím pořízení nového moderního technologického zařízení pro dílnu strojního obrábění - 5osé obráběcí centrum
2) Zlepšení připravenosti studentů a žáků školy pro následné uplatnění v praxi na trhu práce, přiblížení technologie určené pro výuku k reálným zařízením používaným v praxi
3) Posílení atraktivnosti studia na VOŠ, SPŠ automobilní a technické pro stávající i budoucí potencionální žáky a studenty

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ