VOŠ, SPŠ automobilní a technická, Jihočeský kraj, Škoda Auto a.s., Robert Bosch odbytová s.r.o. uzavřeli smlouvu o spolupráci při realizaci projektu. Účelem je zvýšit kvalifikaci pedagogického personálu odborných škol, prohloubit technické a odborné znalosti a dovednosti učitelů, ale i ostatních pedagogických pracovníků. To by se mělo projevit ve svém důsledku ve zkvalitnění výuky žáků a ve zlepšení úrovně jejich odborného vzdělávání. Tím je zároveň škola připraví pro jejich další uplatnění v automobilovém průmyslu.
Všichni zaintersovaní mají zájem zajistit co nejvyšší odbornou teoretickou a technickou úroveň vzdělání po celou dobu studia. Doufají, že se tak žáci stanou kvalifikovanými odborníky s hlubokými znalostmi moderních trendů a technického pokroku v tomto odvětví.
Zástupci průmyslu se zavázali zajistit školení a prezkoušení pedagogů, výukové materiály a školící podklady. Dále budou poskytovat slevy na vybranou techniku využívanou k výuce.
V každém kraji byla vybrána pouze jediná škola, která má vytvořit regionální centrum odborné přípravy a její pedagogičtí pracovníci pak budou školit zájemce z ostatních, podobně zaměřených, škol v regionu. V Jihočeském kraji se touto školou stala právě ta naše.