Od 3. 6. 2014 byl na škole zahájen čtvrtý projektový den pro žáky základních škol. V rámci něj se žáci a žákyně ZŠ seznámí s možnostmi studia na škole a též si vyzkouší některé praktické činnosti. Tentokrát se jedná o práci v elektrotechnické laboratoři (základní elektrická zapojení) a o konstruování na počítači. I v této činnosti, která byla pro ně zcela nová, prokázali někteří z nich pozoruhodné schopnosti a snad v budoucnu z nich budou opravdu dobří konstruktéři.