logolink ESFCR

Zpráva o stavu projektu k 31. 12. 2010 "Využívání ICT ve vzdělání na VOŠ, SPŠ automobilní a technické, CZ.1.07/1.1.10/02.0089"

Datum zahájení projektu: 1. 12. 2009

Datum ukončení projektu: 30. 6. 2012

Cílová skupina: Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci a studenti školy

Stručný popis stavu projektu k 31. 12. 2010:

Projekt je rozdělen na 3 části:

1 – vytvoření nového ICT systému

Jsou dodána všechna technická zařízení, instalována a zprovozněna. Od 1. 9. 2010 začal fungovat nový informační centrální systém, každý uživatel (studenti i pedagogové) má svůj individuální účet, nově příchozím studentům jsou účty zřizovány průběžně. Chod celého systému má na starosti správce počítačové sítě.

2 – e-learningové a multimediální výukové kurzy

Ke konci kalendářního roku došlo k přenosu dat, zpřístupněných ve starém systému přes webové stránky školy, do nového e-learningového systému OLAT přístupného přes informační systém Katedra, do něhož jsou zaregistrováni všichni studenti naší školy, a již 5 let ho naše škola využívá.

3 – nepovinný seminář matematika

Během března až července 2010 byly vytvořeny výukové materiály (prezentace a pracovní listy) nepovinného semináře matematika, kde jsou studenti seznamovány s možnostmi využívat ICT technologie v matematice. Výuka je postavena na využívání programu Wolfram Mathematica, který má škola zakoupen. Studenti školy si mohou v rámci školní licence tento program nainstalovat na svém domácím počítači. Výuka semináře začala 1. 9. 2010. Semináře se účastní studenti druhých a třetích ročníků studijních oborů.