logolink ESFCR

Název projektu: Využívání ICT ve vzdělávání

Datum zahájení projektu: 1. 12. 2009

Datum ukončení projektu: 30. 6. 2012

Cílová skupina: Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci a studenti školy

Stručný popis stavu projektu k 30. 6. 2011:

Projekt je rozdělen na 3 části

1 – vytvoření nového ICT systému

Jsou dodána všechna technická zařízení, instalována a zprovozněna. Od 1. 9. 2010 začal fungovat nový informační centrální systém, každý uživatel (studenti i pedagogové) má svůj individuální účet. Systém má relativně bezproblémový provoz. Za celé období používání systému došlo ke dvěma pokusům o průnik do systému zvenčí, oba pokusy byly neúspěšné, což prověřilo bezpečnost systému.

2 – e-learningové a multimediální výukové kurzy

Ke konci roku 2010 došlo k přenosu dat, zpřístupněných ve starém systému přes webové stránky školy, do nového e-learningového systému OLAT přístupného přes systém katedra, do něhož jsou zaregistrováni všichni studenti naší školy a již 5 let ho naše škola využívá. Postupně jsou vytvářeny nové výukové materiály, ty jsou postupně zveřejňovány v systému Škola On Line.

3 – nepovinný seminář matematika

Během března až července 2010 byly vytvořeny výukové materiály (prezentace a pracovní listy) nepovinného semináře matematika. Výuka probíhala celý školní rok. Semináře se účastnili studenti druhých a třetích ročníků všech studijních oborů. Výuka je postavena na využívání programu Wolfram Mathematica, který má škola zakoupen. Studenti školy si mohou v rámci školní licence tento program nainstalovat na svém domácím počítači. V dalším školním roce bude výuka tohoto semináře pokračovat.