logo_opvk_bar

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická realizuje v rámci GG OP VK – Jihočeský kraj, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihočeském kraji, grantový projekt s názvem:

Základy programování a obsluha CNC obráběcích strojů
registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/01.0006
 
Zahájení projektu: 1. 10. 2010
Ukončení projektu: 30. 6. 2012
Celková výše finanční podpory: 732 436,38 Kč (85%z ESF, 15% ze SR ČR)

Cíl projektu: Obecným cílem předkládaného projektu je podpořit kvalitu a rozsah nabídky v oblasti dalšího vzdělávání na VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích vytvořením vzdělávacího kurzu Základy programování a obsluha CNC obráběcích strojů, a podpořit tak provázanost s počátečním vzděláváním. Aktivity projektu reagují na poptávku v oblasti strojírenství a jejich realizace zajistí větší kvalitu a dostupnost dalšího vzdělávání v tomto oboru. Realizace projektu tak navazuje na znalosti a dovednosti účastníků získané v rámci počátečního vzdělávání, zároveň však nabízí výuku nových technologických metod a postupů, které předchozí výuka nemohla zahrnout. Cílem je umožnit účastníkům rozšířit si svou kvalifikaci, a zlepšit tak své postavení na trhu práce.

Cílová skupina: cílovou skupinou jsou účastníci dalšího vzdělávání, tedy ekonomicky aktivní účastníci ve věku 25 až 64 let, kteří mají ukončené primární, respektive terciární vzdělávání. Konkrétní cílovou skupinou tohoto projektu jsou především zaměstnanci podniků v oblasti strojírenství, kteří byli vyučeni ve strojírenských oborech: obráběči kovů, zámečníci, nástrojaři či pracovníci obráběcích dílen ve strojírenských podnicích. Jedná se o účastníky, kteří neměli možnost seznámit se a pracovat s moderními technologiemi v oboru strojírenství, které se však v dnešní době v této oblasti výrazně uplatňují. Členové cílové skupiny si absolvováním kurzu rozšíří svou kvalifikaci a zvýší možnost uplatnit se na trhu práce.

Stručný popis: V rámci realizace projektu bude vytvořen vzdělávací program Základy programování a obsluha CNC obráběcích strojů. Obecně se program zaměřuje na seznámení se základními principy programování CNC obráběcích strojů, jejich obsluhou a seřizováním, prací s programovacími systémy na simulátorech. Pro ověření a případné doplnění proběhne pilotní ověření vytvořeného vzdělávacího programu - bude realizována výuka dvou pilotních kurzů, celkem budou oba kurzy zahrnovat 140 výukových hodin v jednotlivých modulech (70 hodin/kurz). Místem realizace vzdělávání budou prostory školy, jež jsou nově vybaveny pro potřeby tohoto oboru. Výuku lektorsky zajistí vybraní pracovníci žadatele - dle své odbornosti pro daný modul

Realizační tým: vedoucí manažer projektu, finanční manažer projektu, vedoucí metodik, metodický tým, lektorský tým, ICT technik