logotyp

 

Název projektu: Základy programování a obsluha CNC obráběcích strojů

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2010

Datum ukončení projektu: 30. 6. 2012

Cílová skupina: Zaměstnanci strojírenských podniků vyučení ve strojařských oborech

Stručný popis stavu projektu k 31. 1. 2012:

Projekt je rozdělen do dvou částí:

1 – vytvoření nových podkladů pro výuku programování v systémech Sinumerik Siemens, Fanuc, Heidenhain

V rámci projektu vznikly nové učební materiály zabývající se problematikou teorie programování CNC obráběcích strojů a dokumenty věnované tvorbě programů v jednotlivých řídících systémech:

Sinumerik Siemens – frézování, soustružení

Heidenhain – obsluha programovací stanice iTNC 530

Fanuc – Manual Guide i

Vznikly tak 4 nové výukové programy zaměřené na tématiku CNC obráběcích strojů.

2 – pilotní ověřování vytvořeného programu – realizace výuky ve dvou pilotních kurzech

V období říjen – leden 2012 byl realizován první kurz základů programování a obsluhy CNC obráběcích strojů věnovaný systému Sinumerik Siemens – frézování v rozsahu 70 hodin. V lednu proběhly závěrečné zkoušky kurzu se stoprocentní úspěšností.

Realizace projektu bude pokračovat v březnu 2012, kdy bude zahájeno pilotní ověřování druhého modulu zaměřeného na systém Fanuc.

V rámci publicity se s projektem mohli seznámit účastníci výstavy Vzdělání a řemeslo formou informačních letáků a rovněž byl projekt prezentován v rámci Dnů otevřených dveří školy.