logo fondů EU

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická realizuje v rámci GG OP VK – Jihočeský kraj, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihočeském kraji, grantový projekt s názvem:

Zkvalitnění nabídky celoživotního vzdělávání na VOŠ, SPŠ automobilní a technické registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/01.0003

Zahájení projektu: 1. 10. 2010
Ukončení projektu: 30. 6. 2012
Celková výše finanční podpory: 821 167,66 Kč (85%z ESF, 15% z SR ČR)

Cíl projektu: Cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění nabídky programů dalšího vzdělávání VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích, a to zařazením nově vytvořeného a ověřeného vzdělávacího programu (VP) Elektronické systémy řízení v motorových vozidlech určeného pro zaměstnance podniků typu autoopraven a servisů celého regionu, příp. i dalších. Specifickým cílem je zefektivnit další vzdělávání ve zmíněné oblasti elektronických systémů řízení v MV, která není dosud v nabídce vzdělávacích institucí příliš reflektována a dále pak zlepšit prostupnost a návaznost počátečního vzdělávání na středních školách v rámci automobilových oborů a dalšího vzdělávání.

Vytvořený moderně koncipovaný vzdělávací program, který bude zohledňovat nejmodernější technologie a metody využívané v praxi autoprůmyslu a flexibilně reagovat na jejich vývoj, bude poskytovat systematické vzdělání a ucelený soubor poznatků a dovedností k tomuto tématu; program by měl navazovat a doplňovat vzdělání, kterého se zmíněným pracovníkům dostane na školách, pokud se vyučili v tomto oboru.

Cílová skupina: Hlavní cílovou skupinu projektu tvoří účastníci dalšího vzdělávání v rámci nově vytvořeného vzdělávacího programu Elektronické systémy řízení v motorových vozidlech, kteří získají možnost zúčastnit se jednoho z pilotních kurzů programu realizovaných v průběhu projektu v období 09/2011 - 06/2012. Jedná se o cca 16 osob (plánovaný počet) - pracovníků podniků působících v automobilovém oboru, tzn. autoopraven a servisů, kteří se budou v rámci pilotního ověření programu bezplatně vzdělávat a budou tedy z projektu profitovat přímo.

Stručný popis: V rámci realizace projektu bude vytvořen nový vzdělávací program Elektronické systémy řízení v motorových vozidlech, který bude dostupný všem zájemcům z řad pracovníků autoprůmyslu, kteří se chtějí dále zdokonalit ve své práci, stejně jako dalším zájemcům o rekvalifikaci v tomto oboru.

Realizační tým: Vedoucí manažer projektu, finanční manažer projektu, vedoucí metodik, metodický tým, lektorský tým, ICT technik