logotyp

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická realizuje v rámci GG OP VK - Jihočeský kraj, oblast podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji, grantový projekt s názvem:

 
Zvyšování kvality výuky cizích jazyků na VOŠ, SPŠ automobilní a technické,
registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0088
 

Zahájení projektu: 1. 2. 2010
Ukončení projektu: 30. 6. 2012
Celková výše finanční podpory: 1 820 577,80 Kč


Cíl projektu: Cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků na VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Tohoto cíle by mělo být dosaženo prostřednictvím zavedení nepovinných seminářů z anglického a německého jazyka, které budou vedeny rodilým mluvčím. Kvalita výuky cizích jazyků po stránce odborné přípravy se zvýší i prostřednictvím odborných textů vydaných ve formě skript, které připraví pro každou skupinu oborů učitelé angličtiny a němčiny.

Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou žáci VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích, a to konkrétně žáci posledních 2 ročníků maturitních oborů, studenti nástavbového studia a vybraní studenti 2. ročníku učebních oborů, kteří uvažují o pokračování v nástavbovém studiu.

Stručný popis: Projekt je zaměřen na zvýšení kvality výuky cizích jazyků na VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích. Jedná se o výuku anglického a německého jazyka, které v současné době patří k základní jazykové výbavě každého mladého člověka, zejména zde na jihu Čech. Prostřednictvím projektu, který je určen pro žáky školy jak učebních, tak studijních oborů dojde ke zkvalitnění jazykové přípravy na škole. Ke zlepšení kvality výuky cizích jazyků přispějí zejména nově zavedené nepovinné konverzační kurzy s rodilým mluvčím a vytvoření a zvedení nových učební textů do výuky pro zlepšení jazykové vybavenosti žáků i po odborné stránce. Díky těmto aktivitám si žáci lépe osvojí znalost gramatiky a slovní zásoby, schopnost dorozumět se v cizím jazyce v rámci svého oboru. Díky nabyté zkušenosti budou lépe konverzovat na odborné úrovni, budou se moci účastnit výměnných pobytů v partnerských školách v zahraniční a budou i lépe připraveni na vstup na pracovní trh EU.