Zadavatel : Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická

Skuherského 1274/3, 370 04 České Budějovice


Veřejná zakázka malého rozsahu


ROZHODNUTÍ ZADAVATELE


Podle Zásad pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi uskutečnilo oddělení veřejných zakázek a investic OREG veřejnou zakázku malého rozsahu na „Pořízení motorového nákladního vozidla pro výuku a výcvik řidičské skupiny „C" pro účely autoškoly“


Jako představitel zadavatele, pověřený k tomuto úkonu čl. 2 odst. 1 Zásad pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi, akceptuji doporučení výběrové komise a jako nejvhodnějšího uchazeče určujiAuto Future s.r.o., Antala Staška 1966, České Budějovice

IČ: 5160303


Vybraná cena zakázky : 1 273 500,- Kč bez DPH

                                1 515 465,- Kč s DPH


Datum uzavření smlouvy : 21.4.2008V Č. Budějovicích, dne 22.4.2008


Bc. Šindelář Jan

ředitel školy