Výměna oken a zateplení obvodového pláště u části objektu pro praktickou výuku - areál firmy Jihotrans

Zadavatel : Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická

                       Skuherského 1274/3, 370 04 České BudějoviceVeřejná zakázka malého rozsahu


ROZHODNUTÍ ZADAVATELE
Podle Zásad pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi uskutečnilo oddělení veřejných zakázek a investic OREG veřejnou zakázku malého rozsahu na „Výměna oken a zateplení obvodového pláště u části objektu pro praktickou výuku - areál firmy Jihotrans"


Jako představitel zadavatele, pověřený k tomuto úkonu čl. 2 odst. 1 Zásad pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi, akceptuji doporučení výběrové komise a jako nejvhodnějšího uchazeče určuji dodavatele
BINTER spol. s r.o., Husova 4, 370 01 České Budějovice

IČ: 25187627


Vybraná cena zakázky:  1 287 226,50 Kč bez DPH

                                1 531 799,50 Kč s DPH


Datum uzavření smlouvy: 23.5.2008V Č. Budějovicích, dne 26.5.2008


Bc. Šindelář Jan

ředitel školy