Zadavatel: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická

Skuherského 1274/3, 370 04 České Budějovice

 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu

 

ROZHODNUTÍ   ZADAVATELE

 Podle Zásad pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi uskutečnilo oddělení veřejných zakázek a investic OREG veřejnou zakázku malého rozsahu na Vybavení pěti učeben lavicemi pro žáky v objektu školy Baarova ul. České Budějovice"

 

Jako představitel zadavatele, pověřený k tomuto úkonu čl. 2 odst. 1 Zásad pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi,  akceptuji doporučení výběrové komise a jako nejvhodnějšího uchazeče určuji dodavatele

 

 

Křovina s.r.o., Za Nádražím 2601, 397 01 Písek

 IČ: 60071320

 

Vybraná cena zakázky: 326 145,- Kč bez DPH

388 113,- Kč s DPH

 

Datum uzavření smlouvy: 18.6.2008

 

           

 

V Č. Budějovicích, dne 23.6.2008

 

                                                                                                                                 Bc. Šindelář Jan

                                                                                                                                      ředitel školy