Veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava části střechy na budově v areálu dílen Rudolfovská"

Zadavatel: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, Skuherského 1274/3, 370 04 České Budějovice

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE

Podle Zásad pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi uskutečnila VOŠ, SPŠ automobilní a technická veřejnou zakázku malého rozsahu na "Oprava části střechy na budově v areálu dílen Rudolfovská".

Jako představitel zadavatele, pověřený k tomuto úkonu čl. 2 odst. 1 Zásad pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi, akceptuji doporučení výběrové komise a jako nejvhodnějšího uchazeče určuji dodavatele

LUSA CB s.r.o., Polní 680, 370 06 Č.Budějovice
IČ: 28087461

Vybraná cena zakázky: 512 451,- Kč bez DPH
609 817,- Kč s DPH

Datum uzavření smlouvy: 10.11.2008

V Českých Budějovicích, dne 11.11.2008

Bc. Šindelář Jan
ředitel školy