Veřejná zakázka malého rozsahu „Výměna oken u části objektu pro praktickou výuku - areál firmy Jihotrans (TZZ)"

Zadavatel: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, Skuherského 1274/3, 370 04 České Budějovice

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE


Podle Zásad pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi uskutečnila VOŠ, SPŠ automobilní a technická veřejnou zakázku malého rozsahu na „Výměna oken u části objektu pro praktickou výuku - areál firmy Jihotrans (TZZ)"

Jako představitel zadavatele, pověřený k tomuto úkonu čl. 2 odst. 1 Zásad pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi, akceptuji doporučení výběrové komise a jako nejvhodnějšího uchazeče určuji dodavatele

BINTER spol. s r. o., Husova 4, 370 01 Č. Budějovice
IČ: 25187627


Vybraná cena zakázky: 560 718,5 Kč bez DPH
667 255,- Kč s DPH


Datum uzavření smlouvy: 7.11.2008

V Českých Budějovicích, dne 10.11.2008


Bc. Šindelář Jan
ředitel školy