Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická
Skuherského 1274/3, České Budějovice 370 04

Sdělení o realizaci schváleného grantu:

"Technické zhodnocení tělocvičny – pořízení florbalových mantinelů"

Poskytovatel: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická

Celkové uznatelné výdaje: 103 000,- Kč (výše grantu 72 000,- Kč, spoluúčast 31 000,- Kč)

Vedení školy oznamuje, že s finančním přispěním Krajského úřadu Jihočeského kraje ve výši 70% z uznatelných výdajů, se podařilo zkvalitnit zájmově-sportovní činnost cílové skupiny – žáků školy a žáků ubytovaných na Domově mládeže, pořízením florbalových mantinelů.

Naplnění záměrů a cílů projektu:

Vzhledem k blízkosti tělocvičny u domova mládeže došlo ke zkvalitnění využití mimoškolní zájmové sportovní činnosti cílové skupiny žáků ubytovaných v DM včetně zvýšení atraktivity florbalových aktivit pro žákyrozšíří se cílová skupina žáků trávící volný čas sportovní aktivitou instalací mantinelů došlo ke zlepšení bezpečnostních podmínek díky pocitu vymezeného ohraničeného prostoru nízkým hrazením, hráči jsou při vzájemných kontaktech ohleduplnější, jsou minimalizovány tvrdší střety než doposud pořízení hrazení přispělo ke zkvalitnění herního stylu umožněním přesného dodržování pravidel vymezením prostoru pro hru odpadly protesty proti sporným rozhodnutím rozhodčího, ubylo vzájemných konfliktů a hra se stala plynulejší je umožněna kvalitnější příprava florbalového klubu k reprezentaci školy při různých soutěžích, případné úspěchy pomohou zviditelnit školu díky splnění podmínek existence regulérního hracího prostoru je umožněno pořádání sportovních utkání mezi domovy mládeže a školami v Jihočeském regionu

V Českých Budějovicích, dne 19. 11. 2008

Bc. Jan Šindelář
ředitel školy