Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce výměníkové stanice pro vytápění a ohřev vody v budově školy Skuherského 1274/3, České Budějovice"

Zadavatel: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, Skuherského 1274/3, 370 04 České Budějovice

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE

Podle Zásad pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi uskutečnila VOŠ, SPŠ automobilní a technická veřejnou zakázku malého rozsahu na projektovou dokumentaci (PDZ, PDP) pro GP z ROPu "Zkvalitnění výuky automobilních, strojírenských a dopravních oborů na VOŠ, SPŠ automobilní a technická" (areál Lidická, České Budějovice)

Jako představitel zadavatele, pověřený k tomuto úkonu čl. 2 odst. 1 Zásad pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi, akceptuji doporučení výběrové komise a jako nejvhodnějšího uchazeče určuji dodavatele

A1 spol. s.r.o., Lanova 16/13,37001 České Budějovice,
IČ: 14501945

Vybraná cena zakázky: 620 000,-Kč bez DPH
737 800,-Kč s DPH

Datum uzavření smlouvy: 30.1 .2009

Bc. Šindelář Jan
ředitel školy

Originál rozhodnutí