Zpracování žádostí o poskytnutí finanční podpory na realizaci grantových projektů v rámci GG OP VK - Jihočeský kraj, oblast podpory 1.1

Text rozhodnutí (*.PDF)