Nabídka zaměstnání!

Od 1. 9. 2009 přijmeme vyučující těchto aprobací:

Odborné předměty strojírenské

Bližší informace:
Dr. Jiří Ludačka, tel. 387 901 419
Dr. Josef Erhart, tel. 386 358 508