Napsala: Ing Dana Tvrzická

Dne 17. dubna 2019 se na naší škole konal další ročník úspěšné Burzy firem.

Ve středu 10. dubna 2019 již po desáté pořádala Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická v Českých Budějovicích ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a pod záštitou Krajského úřadu Jihočeského kraje dopravní konferenci.

Napsal: Robert Štarman, 2AA

V pondělí 8. 4. 2019 jsme jeli my, budoucí automechanici, nástrojaři, obráběči a zámečníci ze Senovážného, na poznávací zájezd do Itálie. Nejeli jsme ale navštívit a okukovat historické památky, nýbrž pořádné sportovní vozy a motorky.

Žáci naší školy si jistě všimli nových poutačů na chodbách. Poukazují na spolupráci s partnerskou rakouskou školou HTL Ried (http://www.htl-ried.at) v rámci projektu mezinárodní spolupráce INTRREG.

Spolek rodičů
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Zápis č. 6/2018/19 ze dne 3. 4. 2019

Přítomni – viz prezenční listina

Schůzku zahájila p. Krebsová, předsedkyně Spolku, kdy seznámila přítomné s programem.

Programem schůzky bylo mj. projednání předložených žádostí o příspěvek, návrh na nové poskytování příspěvku na dopravu.

Odsouhlasené finanční příspěvky:

  • příspěvek ve výši 50 % na hromadné jízdné žákům třídy MT1, kteří dne 6.3.2019 absolvovali odbornou exkurzi v Motor Jikov Group a.s. Soběslav, žádost předložila Ing. Vilímková;
  • příspěvek na nákup dárkových poukazů pro studenty školy, kteří se zúčastní fotbalového turnaje pořádaného školou: 12 x 200,- Kč, příspěvek na pořízení sportovní lahve ve výši 6 x 149,- Kč, příspěvek na pořízení sportovní lahve ve výši 6 x 49,- Kč a příspěvek na pořízení funkčního trička s logem školy ve výši 6 x 150,- Kč, žádost předložil Mgr. Somr;
  • příspěvek na nákup dárkových poukazů ve výši 200,- Kč/1 žák pro 50 studentů z pracoviště školy Skuherského, kteří se v měsíci březnu 2019 zúčastnili Autosalonu v Ženevě, žádost předložil Ing. Fau (původně schválený příspěvek na dopravu ve výši 10.000,- Kč nebyl realizován);
  • příspěvek na nákup dárkového poukazu ve výši 150,- Kč/1 žák pro studenty tříd D2b a D3b, kteří se umístili na 2. a 3. místě v soutěži „Do odpadu“, žádost předložila Mgr. Pemlová;
  • příspěvek na nákup drobných odměn ve výši 1.500,- Kč pro účastníky školního florbalového turnaje, který se uskuteční dne 3.5.2019, žádost předložil Ing. Jurák;
  • příspěvek na nákup dárkového poukazu ve výši 1.000,- Kč pro studenta tř. D3b, který se zúčastnil celostátní soutěže pořádanou ČVUT „Cena děkana Fakulty dopravní“, která proběhla dne 22.3.2019 v Praze, žádost předložil Ing. Jun;
  • příspěvek na nákup dárkového poukazu ve výši 300,- Kč pro studenta tř. D1a za účast v krajském kole olympiády v AJ, žádost předložila Mgr. Löschnerová;
  • příspěvek na dopravu ve výši 5.000,- Kč a příspěvek na hromadné vstupné ve výši 50 % žákům třídy D1b, kteří se ve dnech 16. a 17.5.2019 zúčastní exkurze do Ostravských uhelných dolů a Vítkovických železáren, žádost předložil Ing. Jurák
  • příspěvek na hromadné vstupné ve výši 50 % a příspěvek na hromadné jízdné ve výši 50 % žákům třídy D2a, kteří se dne 21.3.2019 zúčastnili exkurze do Technického muzea v Praze, žádost předložili Ing. Jelínek a Mgr. Hellerová.

 

Místopředseda spolku Ing. Čejka představil návrh na nové poskytování příspěvku na dopravu, podrobnosti sdělí na další schůzce Spolku, kdy bude o novém návrhu hlasováno.

Příští schůzka Spolku se uskuteční ve středu 15.5.2019 od 15:30 hodin v budově školy ve Skuherského ulici.

  • program – schvalování předložených žádostí, různé

Zapsala: L. Bočková

V Českých Budějovicích dne 5. 4. 2019