diplom vofce

Pravidla pro přidělení příspěvku – Spolek rodičů při VOŠ, SPŠ automobilní a technické České Budějovice

1. doprava – akce spojené s výukou:

a) Praha 4.000,- Kč
b) Jihlava, Plzeň 3.000,- Kč
c) Mladá Boleslav, Brno 5.000,- Kč
d) zahraničí max. 10.000,- Kč

2. veřejná doprava (vlak, autobus) 50% hromadné jízdenky
3. maturitní plesy 10.000,- Kč/1 třída
4. vstupenky – kino, divadlo, muzeum apod. 50% hromadné vstupenky
5. poukázka ve výši 300,- Kč:

• vysvědčení – první tři žáci ve třídě/ročník
• maturita – všichni studenti/třída/obor s průměrným prospěchem do 1,5
• výuční list – všichni žáci/třída/obor s průměrným prospěchem do 1,5
• umístění do 3. místa na soutěžích (okresní, krajské kolo, turnaje pořádané školou) 500,- Kč
• umístění na celostátních soutěžích dle individuálního posouzení, minimálně 500,- Kč

6. v mimořádných případech (záchrana lidského života, majetku, atp.) – individuální výše

7. podpora žáků ze sociálně slabých rodin v oblastech činnosti spolku – individuální výše

 

Spolek rodičů
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

 

Zápis č. 1/2020/21 ze dne 17. 12. 2020

 

Volba nového předsedy/předsedkyně Spolku rodičů

 

Vzhledem k tomu, že skončil mandát předsedkyni Spolku rodičů při VOŠ, SPŠ automobilní a technické České Budějovice p. L. Krebsové, byla navržena nová předsedkyně – p. Barbara Škarvadová. Z důvodu epidemiologické situace v ČR proběhlo hlasování formou per rollam, ve kterém byla zvolena navrhovaná kandidátka p. Barbara Škarvadová.

Je tedy nutné provést změnu v obchodním rejstříku, následně provést změnu podpisového vzoru u bankovního domu, ve kterém má Spolek veden účet.

 

Schůzka Spolku rodičů proběhne v momentě, kdy to epidemiologická situace dovolí. Termín schůzky bude s dostatečným předstihem všem zástupcům tříd sdělen.

 

 

Zapsala: L. Bočková

 

V Českých Budějovicích dne 17. 12. 2020

Spolek rodičů
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Zápis č. 2/2020/21 ze dne 13.5.2021

Program:
- schvalování předložených žádostí,
- změna při poskytování dárkových poukazů studentům/žákům, kteří u maturitních/závěrečných zkoušek dosáhnou průměru známek 1,5

Z důvodu nemožnosti svolat schůzku Spolku, byly dne 30. 4., 10. 5., 11. 5. 2021 a 13. 5. 2021 výboru Spolku zaslány e-mailovou poštou žádosti třídních učitelů/zástupců ředitele školy o zakoupení dárkových poukazů. Všechny předložené žádosti byly výborem odsouhlaseny.

Součástí žádostí o zakoupení dárkových poukazů ze dne 30.4.2021 byla také žádost o změnu při poskytování dárkových poukazů studentům/žákům, kteří u maturitních/závěrečných zkoušek dosáhnou průměru známek 1,5. Tato žádost byla výborem odsouhlasena následovně:
- původně - první tři studenti/žáci ve třídě, kteří dosáhnou průměru 1,5
- nově - všichni studenti/žáci, kteří dosáhnou průměru 1,5

 

Hlasování proběhlo formou per rollam.
Všechny žádosti jsou přílohou zápisu.

 

Termín schůzky Spolku rodičů bude sdělen ihned, jak to epidemiologická situace dovolí.

 

 

Zapsala: L. Bočková

 

V Českých Budějovicích dne 13. 5. 2021

Přestože neustále probíhá distanční forma výuky, nezastavilo se ani pořádání odborných soutěží pro žáky středních škol.

O to více nás těší, že žákyně naší školy Andrea Čeňková (MT4 - maturitní studijní obor Mechatronik) postoupila ze skvělého 4. místa kvalifikace do celostátního finále, kde skončila na velice dobrém 7. místě s minimálním bodovým rozdílem na nejlepší.

Jediné drobné opomenutí jí bohužel stálo stupně vítězů, i to ukazuje na náročnost soutěže samotné a jejího hodnocení. Byla jedinou dívkou v soutěži, které se bez dlouhého rozmýšlení chtěla zúčastnit a rozhodně do toho dala maximum, což se odrazilo na výborném výkonu a získaných zkušenostech. Podle jejích učitelů studentka podává po celý rok ve svém studiu výborné výsledky. Škola jí děkuji za příkladnou reprezentaci a přeje mnoho úspěchů v dalším studiu, a předevších úspěšné složení maturitní zkoušky.

 

Výsledky a vizualizace prací 3E Praha