konaného dne 5. 3. 2020

1.Sdělení o konání voleb do školské rady,
2. Způsob volby
- volby proběhnou v té budově školy, kam pedagogové organizačně spadají
- volba bude veřejná a proběhne ve dnech:
- 3. 4. 2020 8:00 – 18:00 – pedagogové VOŠ
3. Návrhy na kandidáty je možno podávat do 16. 3. 2020 písemně na doručovací adresu školy
4. Přesný termín voleb a listina kandidátů budou zveřejněny dne 20. 3. 2020 na nástěnce v budově školy na www stránkách školy.

 

konaného dne 5. 3. 2020

1.Sdělení o konání voleb do školské rady,
2. Způsob volby
- volby proběhnou v té budově školy, kam pedagogové organizačně spadají
- volba bude veřejná a proběhne ve dnech:
- 3. 4. 2020 8:00 – 18:00 – pedagogové SPŠ
3. Návrhy na kandidáty je možno podávat do 16. 3. 2020 písemně na doručovací adresu školy
4. Přesný termín voleb a listina kandidátů budou zveřejněny dne 20. 3. 2020 na nástěnce v budově školy na www stránkách školy.

konaného dne 6. 3. 2020

1.Sdělení o konání voleb do školské rady,
2. Způsob volby
- volby proběhnou v té budově školy, kam jednotlivé třídy organizačně spadají
- volba bude veřejná a proběhne ve dnech:
- 3. 4. 2020 8:00 – 18:00 – studenti VOŠ
3. Návrhy na kandidáty je možno podávat do 16. 3. 2020 písemně na doručovací adresu školy
4. Přesný termín voleb a listina kandidátů budou zveřejněny dne 20. 3. 2020 na nástěnce v budově školy na www stránkách školy.

konaného dne 6. 3. 2020

1.Sdělení o konání voleb do školské rady,
2. Způsob volby
- volby proběhnou v té budově školy, kam jednotlivé třídy organizačně spadají
- volba bude veřejná a proběhne ve dnech:
- 2. 4. 2020 8:00 – 18:00 – žáci SŠ a zákonní zástupci TV Senovážné
- 3. 4. 2020 9:00 – žáci SŠ a zákonní zástupci TV Skuherského 3 a Lidická 31
3. Návrhy na kandidáty je možno podávat do 16. 3. 2020 písemně na doručovací adresu školy
4. Přesný termín voleb a listina kandidátů budou zveřejněny dne 20. 3. 2020 na nástěnce v budově školy na www stránkách školy.

Napsal: Petr Novotný
Ve dnech 20. 1. a 23. 1. jsme navštívili besedu ve vědecké knihovně v Suchém Vrbném na téma Válka v literatuře 20. století – J. Hašek, R. Rolland, E.M. Remarque, K. Čapek, W. Styron aj.