Spolek rodičů
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Zápis č. 8/2018/19 ze dne 12. 6. 2019

Přítomni – viz prezenční listina

Schůzku zahájila předsedkyně Spolku L. Krebsová, která seznámila přítomné s programem.

Programem schůzky bylo projednání předložených žádostí o příspěvek, hlasování o novém poskytování příspěvku na dopravu, volba nového místopředsedy a nového člena Výboru Spolku.

Odsouhlasené finanční příspěvky:

  • příspěvek ve výši 50 % na hromadné jízdné a hromadné vstupné žákům třídy 2Z, kteří se dne 12.6.2019 zúčastnili Techmnanie Plzeň, žádost předložila Mgr. Liláková;
  • příspěvek na nákup dárkových poukazů ve výši 500,- Kč/1 poukaz pro 2 žáky školy, kteří budou reprezentovat školu v národní soutěži „Tovaryš a učeň roku 2019“, žádost předložila Ing. Tvrzická;
  • příspěvek na nákup dárkových poukazů ve výši 300,- Kč/1 poukaz pro 4 studenty školy, kteří se aktivně podíleli na práci pro školní časopis, žádost předložila Mgr. Peprná;
  • příspěvek na nákup dárkových poukazů ve výši 300,- Kč/1 poukaz pro studenty z budovy školy Skuherského (viz žádosti třídních učitelů);
  • příspěvek na nákup dárkových poukazů ve výši 300,- Kč/1 poukaz pro žáky 4. ročníků školy – budova školy Skuherského, žádost předložil Mgr. Hart (viz e-mail z 22.5.2019);

Místopředseda Spolku Ing. Čejka představil návrh změny poskytování příspěvku na dopravu. Všichni zúčastnění se vyslovili pro změnu, příspěvek na dopravu byl jednohlasně odhlasován (Změna příspěvku na dopravu).

Dalším bodem programu byla volba nového místopředsedy a člena výboru Spolku.

Navržené kandidátky p. Tichá a p. Drobišová byly jednohlasně zvoleny jako místopředsedkyně a členka Výboru Spolku.

Příští schůzka Spolku se uskuteční ve středu 2.10.2019 od 15:30 hodin v budově školy ve Skuherského ulici.

Program:

  • schvalování předložených žádostí
  • různé

Zapsala: L. Bočková

V Českých Budějovicích dne 17. 6. 2019

Dne 31.5.2019 se žáci třídy AT1a budovy Skuherského se zúčastnili šestého ročníku popularizační akce Fyzika na lanovce.

V letošním školním roce probíhaly ústní maturitní zkoušky na budově Skuherského od 16.5. do 31.5.2019.

Za třídu 2KE a 2ZO informoval Jiří Bártík

Ve středu, 29. května 2019, jela naše třída 2KE a pár kluků ze třídy 2ZO do Prahy, do Národního technického muzea.

Dne 3. 5. 2019 se konal florbalový turnaj kterého se účastnili studenti ze tříd D1b, D2b, D3b, D4b, 1LP. Hrálo se podle systému každý s každým. Vyhráli studenti třídy D4b, na druhém místě se po nádherném zápase umístili bojovníci z D1b, na třetím místě zaparkoval "černý kůň" turnaje 1LP, na čtvrtém místě se umístili studenti z D2b a poslední místo si ohlídala třída D3b. Všem účastníkům se florbalová akce velmi líbila. Během turnaje vládla příjemná atmosféra.