I v době omezené prezenční výuky se mohou žáci naší školy zapojovat do zajímavých projektů, v tomto případě souvisejících s výukou anglického jazyka.

Prvním z nich je Pearson and BBC Live Classes in 2020/2021.

Certificate for your Institution (PDF)

Druhým je známější eTwinning, který se snaží o propojení škol a žáků v různých částech světa pomocí informačních technologií.

etwinning horizont

Leták projektu eTwinning (pdf)

Certifikát vyučujícího Aj (pdf)

 

 

Napsal: Petr Novotný
Ve dnech 20. 1. a 23. 1. jsme navštívili besedu ve vědecké knihovně v Suchém Vrbném na téma Válka v literatuře 20. století – J. Hašek, R. Rolland, E.M. Remarque, K. Čapek, W. Styron aj.

Napsali: Václav Brom a Tomáš Sedlák, MS3

Ve čtvrtek, 7.11. 2019 ráno v 7.30 hod., jsme se sešli na Mariánském náměstí, abychom jeli s panem učitelem Hromádkem, Kittelem a Somrem na exkurzi do Kladna a Prahy.

Napsali: F. Kouba, G. Lišková D2b

Dne 16. ledna 2020 třída D2b, v rámci předmětu dopravní praxe za doprovodu Ing. Petra Válka a Ing. Jana Juna, navštívila vozovnu Dopravního podniku města České Budějovice v Horní ulici. Ve vozovně se nachází zázemí elektrobusů a trolejbusů.

Zapsala: Olga Hodinová

Ve čtvrtek 24.10.2019 se studenti PE1 , PE2 a D3b zúčastnili veletrhu práce Profesia days Praha 2019.

Napsali: Učitelé TV (Jurák, Somr, Rossmann)

V posledním týdnu v lednu se naše škola zúčastnila lyžařského kurzu, který probíhal ve skiareálu Lipno a ve skiareálu Hochficht nacházející se v Rakousku.

Napsala: Mgr. Andrea Peprná

 

14.října 2019 měli studenti tříd AT4, D4a, APT2 a MT3 možnost zhlédnout divadelní představení: Romantismu není jen romantika aneb Evropou od Goetha k Vrchlickému.

Napsal: Ing. Mgr. Petr Hart, DiS., zástupce ředitele

Od 7. do 9. listopadu se konal již 25. ročník výstavy Vzdělání a řemeslo. Naše škola se atraktivně prezentovala nejen ve spolupráci s firmami nebo v přeshraniční spolupráci, ale i v práci našich žáků a studentů.

Za všechny zúčastněné: Radim Janiš

V pondělí 14. října ráno nás odjelo 15 žáků (automechanici, obráběči kovů a nástrojaři) z naší školy do Deggendorfu v Německu, kde pro nás byla v partnerské škole připravena 14-ti denní odborná stáž.

Napsal: Ing. Mgr. Petr Hart, DiS.

I v letošním školním roce v naší škole probíhají projektové dny.

Napsal: Tomáš Drobil MS3

Dne 11.10. proběhla v rámci předmětu Ekonomika velmi zajímavá přednáška pro studenty MS3 na téma Evropská unie v kostce. Přednáška seznámila studenty se základními informacemi o historii a fungování EU včetně praktických aspektů členství České republiky v EU. Obsahem byly rovněž symboly EU, kandidátské země a potenciální kandidáti, Schengenský prostor, Eurozóna, hlavní instituce EU a aktuální dění v EU (např. Brexit).