Napsal: Ing. Mgr. Petr Hart, DiS., zástupce ředitele

Od 7. do 9. listopadu se konal již 25. ročník výstavy Vzdělání a řemeslo. Naše škola se atraktivně prezentovala nejen ve spolupráci s firmami nebo v přeshraniční spolupráci, ale i v práci našich žáků a studentů.

Napsal: Ing. Mgr. Petr Hart, DiS.

I v letošním školním roce v naší škole probíhají projektové dny.

Napsal: Tomáš Drobil MS3

Dne 11.10. proběhla v rámci předmětu Ekonomika velmi zajímavá přednáška pro studenty MS3 na téma Evropská unie v kostce. Přednáška seznámila studenty se základními informacemi o historii a fungování EU včetně praktických aspektů členství České republiky v EU. Obsahem byly rovněž symboly EU, kandidátské země a potenciální kandidáti, Schengenský prostor, Eurozóna, hlavní instituce EU a aktuální dění v EU (např. Brexit).

Napsali: Václav Brom a Tomáš Sedlák, MS3

Ve čtvrtek, 7.11. 2019 ráno v 7.30 hod., jsme se sešli na Mariánském náměstí, abychom jeli s panem učitelem Hromádkem, Kittelem a Somrem na exkurzi do Kladna a Prahy.

Napsaly: Jíralová Eliška, Vandová Zuzana MT2

Již tradičně se naše škola formou exkurze účastní Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Letošní ročník byl ve znamení robotických manipulátorů a 3D techniky – obrábění, skenování, tisk.

Zapsala: Olga Hodinová

Ve čtvrtek 24.10.2019 se studenti PE1 , PE2 a D3b zúčastnili veletrhu práce Profesia days Praha 2019.

Tým "Fireboys" ve složení Pavel Papoušek(D3a), Petr Vejstrk (AT3), Pavla Kukolíková (D1a) a Anna Hilšerová (ZŠ L. Kuby) obsadil ve stále se zlepšující a rostoucí konkurenci vynikající 1. místo a kvalifikoval se na mezinárodní finále soutěže. Zároveň zvítězil i v dílčí kategorii "Nejlepší konstrukce vozu". Po třetím a druhém místě v minulých ročnících došlo k zúročení jejich zkušeností.

Druhý tým "SonicSpeed" ve složení Jaroslav Pšenička (AT1b), Jiří Kadlec (AT1b), Matěj Haymann, Karel Fiedler, Michal Novotný a Michal Heller, který se z osobních důvodů se finále nemohl zúčastnit, (všichni ZŠ L. Kuby) obsadil při svojí premiéře 3. místo.

Soutěž Land Rover 4x4 ve školách je mezinárodním projektem v oboru STEM (věda, technika, strojírenství a matematika), v jehož rámci mají jednotlivé týmy složené ze žáků od 11 do 18 let (ZŠ a SŠ) za úkol sestavit dle daných specifikací radiově ovládané vozidlo s pohonem na čtyři kola. Vozidlo musí úspěšně projet mezi překážkami na terénní (off road) zkušební dráze, která je stejně náročná jako skutečná dráha a napodobuje terénní vlastnosti plnohodnotného vozidla s pohonem na všechna čtyři kola. Dále musí projet dráhu se zavěšeným přívěsným vozíkem včetně couvání. Vítězný tým z národního finále má právo reprezentovat Českou republiku na světovém finále.

Hodnotí se:

  • Konstrukce – CAD návrh, výroba karosérie nebo i podvozku (pokročilí), lakování, elektroinstalace
  • Týmová spolupráce - každý člen týmu je zodpovědný za některou část projektu a tým musí po celou dobu projektu vzájemně spolupracovat.
  • Marketing - tým si musí vytvořit svoji týmovou identitu (potisk stánku, web, sociální sítě, logo, oblečení, reklamní předměty, atd.) najít partnery a sponzory a před odbornou porotou obhájit svůj projekt.

Oficiální stránky soutěže CZ

Oficiální stránky soutěže

Napsala: Mgr. Andrea Peprná

 

14.října 2019 měli studenti tříd AT4, D4a, APT2 a MT3 možnost zhlédnout divadelní představení: Romantismu není jen romantika aneb Evropou od Goetha k Vrchlickému.

Dne 31.5.2019 se žáci třídy AT1a budovy Skuherského se zúčastnili šestého ročníku popularizační akce Fyzika na lanovce.

Za všechny zúčastněné: Radim Janiš

V pondělí 14. října ráno nás odjelo 15 žáků (automechanici, obráběči kovů a nástrojaři) z naší školy do Deggendorfu v Německu, kde pro nás byla v partnerské škole připravena 14-ti denní odborná stáž.

V letošním školním roce probíhaly ústní maturitní zkoušky na budově Skuherského od 16.5. do 31.5.2019.