Pavel Hluska, D4b

Dne 18.března 2015 se třídy DP1 a PE1 zúčastnily exkurse do Jaderné elektrárny Temelín.

Po příjezdu na místo jsme šli do zámečku, ve kterém je zřízeno Informační centrum Jaderné elektrárny Temelín. V něm se žáci rozdělili na 3 skupiny. Moje skupina vyrazila na samotnou exkurzi do elektrárny. Míra odpovědnosti v Jaderné elektrárně je pochopitelně vysoká, a proto jsme museli absolvovat vstupní prohlídku.

 

S paní průvodkyní jsme se podívali i do strojovny elektrárny, což byla velmi zajímavá podívaná. Poprvé v životě jsem viděl turbínu, kterou jsem byl zcela ohromen! Z dálky jsme viděli i budovu, ve které jsou umístěny kontejnery s použitým palivem. Zaujalo mne, že 96% jaderného paliva nebylo při štěpení využito, proto může být ještě zpracováno. Kontejnery musí být hermeticky uzavřeny, aby nedošlo k úniku radioaktivity do okolí. Hermeticky uzavřený , znamená zcela izolovaný a jedná se o jeden z nejdokonaleji izolujících mechanismů. Hermeticky uzavřené musí být například i cisterny, které převáží nejnebezpečnější látky.

Ale zpět k prohlídce. Ta trvala asi 90 minut, během kterých jsme se pohybovali uvnitř areálu JE Temelín. Po jejich uplynutí nás čekala druhá část, a sice prohlídka Infocentra, ve kterém jsme shlédli film, který měl ještě více objasnit chod elektrárny.

Zhruba v 12:30 jsme vyrazili zpět do Českých Budějovic.

Výlet bych zhodnotil jako zdařilý a velmi přínosný. Proběhl bez větších komplikací. Všichni za něj panu učiteli Junovi a Vrchotovi děkujeme .