Mgr. Eliška Švepešová, zástupkyně ředitele

Výroba padáčku pro vajíčko. Pantomima. Zručnost a pohyb v zamořeném prostoru. Vzájemné poznávání při soutěžích. Sport a hry.
To všechno si mohli vyzkoušet naši letošní „prváci", kteří se zúčastnili adaptačních dnů. Podívejte se kolik legrace a zábavy se může zažít hned na začátku školního roku.
Adaptační dny pro žáky 1. ročníků pravidelně připravují školní metodici primární prevence a učitelé tělesné výchovy v areálu domova mládeže v Trocnovské ulici.