Mgr. Andrea Peprná

I letos se některé skupiny angličtinářů vypravily do Britského jazykového centra v Českých Budějovicích. Konkrétně se jednalo o skupiny ze třídy D1a a MS2.
Návštěvu jsme měli domluvenou s paní ředitelkou Šamalíkovou na měsíc listopad. S celým prostorem jazykového centra, které se nachází v Krajinské ulici, jsme byli pečlivě seznámeni místními pracovnicemi. Mohli jsme si zde prohlédnout knihovnu, ve které si můžeme půjčit jak naučnou, tak i odpočinkovou literaturu – samozřejmě všechnu psanou anglicky.

 

Nejdůležitějším bodem naší návštěvy bylo testování našich anglických znalostí a dovedností. Všichni jsme podali nějaký výkon, každý z nás byl ohodnocen určitým počtem bodů, které odpovídají našim konkrétním znalostem a mnozí z nás se už v průběhu vyučovacích hodin pozvolna připravují k vykonání mezinárodních jazykových zkoušek. Konkrétně na PET zkoušku – jazyková úroveň B1 se připravují Radim Heyduk, Marek Tomka a Michal Šmitmajer ze třídy D1a a Jonáš Matuský, Radek Šebesta a Daniel Smejkal ze třídy MS2. Na tuto zkoušku vrcholí i přípravy u žáků Stanislava Vránka a Michala Hrčáka ve třídě AT3b.

Na zkoušku o úroveň vyšší – tj. B2 a zkoušku FCE se v současné době připravuje Pavel Štětina ze třídy D1a.

Všechny zmiňované čeká v únoru poslední přetestování, které naznačí, zda jsou studenti na tuto zkoušku opravdu dobře připraveni a zda mohou podat přihlášku k mezinárodní zkoušce. Protože si žáci tuto zkoušku hradí sami, toto testování nemůžeme vypustit.

Věřím, že vynikající spolupráce s Britským jazykovým centrem bude i v budoucnu pokračovat a že i další studenti budou mít možnost se s touto institucí blíže seznámit a využít tak možnosti, které nabízí.