Dominik Postřihač, 1.KE

Dne 10. listopadu jsem navštívil spolu se svými spolužáky a třídní učitelkou paní Hankou Matouškovou výstavu 100 + 1 Distribuce u firmy E.ON.
Seznámili jsme se s pracovní činností této firmy, na výstavě byly prezentovány tyto části distribuční soustavy:

 

- elektroměry el. energie a plynu
- kabelové vedení
- venkovní vedení
- izolátory vn, vvn

Dále byla přehledně vysvětlena trasa distribuce zemního plynu od výrobce k zákazníkovi. Na závěr si prověřili znalosti v kvízu. Úspěšnost byla vyhodnocena jako 90%.

Exkurze pro nás byla velice přínosná, protože jsme měli možnost zhlédnout skutečná zařízení používaná v provozu.