Bc. Jan Vašák, vychovatel DM
V únoru se v domově mládeže konala beseda na téma: Jak efektivně poskytnout první pomoc. Po prvotních rozpacích se studenti zapojili do živé debaty. Nejprve se dozvěděli, jak správně poskytnout první pomoc v terénu a jaké údaje mají uvádět při telefonním hovoru s operátory Rychlé záchranné služby.

 

Na praktických případech si vyzkoušeli, jak u autonehody poskytnout první pomoc řidiči osobního automobilu, jak na veřejném prostranství poskytnout pomoc zraněné osobě při zástavě dechu nebo jak rozpoznat prvotní příznaky infarktu myokardu.

Velmi živá beseda pak probíhala při ukázce správného postupu při zastavování tepenného krvácení u zraněné osoby. „Důležité je uvědomit si, v jaké situaci se zraněný člověk nachází a podle toho zvolit ten správný způsob poskytnutí první pomoci. To je bohužel problém většiny osob poskytujících první pomoc," uvedl Bc. Jan Vašák, vychovatel domova mládeže, který celou besedu vedl. „Spousta lidí má zafixovány předem známé postupy, ale už málokdo si uvědomí, že tyto postupy se musí používat v konkrétní situaci," dodal Jan Vašák. Během besedy si studenti také prohlédli speciální vybavení záchranářské brašny, kterou pracovníci záchranné zdravotní služby používají každodenně k poskytování první pomoci. V neposlední řadě se studenti seznámili s obsahem autolékárničky, která je povinnou výbavou každého automobilu. Tato beseda se setkala s pozitivním ohlasem studentů a je vidět, že zdraví a životy ostatních osob nejsou našim žákům lhostejné. Určitě budeme v besedách na toto téma i nadále pokračovat.