Napsali Ing. Jan Fau, Ing. Václav Vávra

Dne 13. května proběhla exkurze se studenty Vyšší odborné školy oborů DS1 a SV1 na Jihočeském letišti. V úvodu exkurze Mgr. Martina VODIČKOVÁ seznámila všechny účastníky se současným stavem rekonstrukce bývalého vojenského letiště na civilní letecký provoz. Prozatím je letiště využíváno pro individuální lety, kdy přistání je možné pouze při příznivé viditelnosti. Po instalaci navigačních systémů a potřebné certifikaci a získání potřebné licence bude letiště využíváno pro vnitrostátní i mezinárodní leteckou dopravu.

Po úvodním slovu se účastníci exkurze přemístili do technického centra letiště, kde byli seznámeni se speciálním vozidlem, které pomocí tzv. „pátého kola“ a souboru naměřených a zpracovaných dat klasifikovat povrch přistávací dráhy. Naměřený součinitel adheze je převeden na pětistupňovou škálu, podle které se pilot, který si informace vyžádá, rozhodne o tom, zda je možné bezpečně přistát na dané přistávací dráze. S používanou technikou a využitím naměřených hodnot nás seznámil náměstek ředitele pro provoz Rostislav Mach a vedoucí provozního střediska Josef Sokolík.

Po ukázce techniky následovala praktická ukázka. Při měření se měřící vozidlo pohybuje po přistávací dráze v obou směrech, rychlost jízdy nastavuje počítač pomocí tempomatu na hodnotu 96km.h-1.

V závěrečné části exkurze nám p. Mach seznámil s předpisy týkající se provozu, kalibrace a používání měřícího vozidla. Z hlediska dodržení bezpečnosti na letišti se činnosti musí protokolovat, techniku mohou obsluhovat pouze ti, co mají osvědčení, před každým použitím musí být splněny podmínky kalibrace a pokud vozidlo vjíždí na přistávací dráhu, musí se hlásit dispečingu, kde před vjezdem musí dostat povolení.