Monika Vavříková, D2b

Dne 12. 5. 2016 se žáci ze školní budovy Lidická vydali na výlet do Salcburku. Odjíždělo se z Mariánského náměstí směrem k alpským jezerům.
První zastávka byla v obci Traunkirchen u jezera Traunsee. Přivítalo nás krásné počasí a naše tlupa se vydala na procházku kolem jezera, a došla k malému zámečku ležícímu na ostrově.

 

Po této krásné procházce jsme se vydali k autobusu a další zastávkou byly lázně Bad Ischl, ležící v centru solné komory. Zde jsme vyhledali proslulou cukrárnu, mezi jejíž milovnice patřila i císařovna Sisi. Mnozí z nás neodolali a koupili si nějaký ten zákusek.

Poté nás autobus zavezl do rodného města Wolfganga Amadea Mozarta, do Salcburku. Salcburk, česky Solnohrad, jsme navštívili v odpoledních hodinách. Náš poznávací zájezd byl zpestřen kvízem, kterého jsme se aktivně zúčastnili. Zahrnoval otázky z nejrůznějších okruhů týkající se právě slavného rodiště W. A. Mozarta. A abychom nezaháleli v učení a ověřili si naše dosavadní znalosti cizího jazyka, byly otázky v angličtině nebo němčině. Paní průvodkyně nás provázela klikatými uličkami Salcburku a vyprávěla nám různé příběhy z minulosti i současnosti a zvala nás na návštěvy neznámých míst, muzeí a kulturních akcí. Po komentované prohlídce nám byl dán rozchod, a tak jsme se všichni rozprchli jako hejno divých včel. Procházeli jsme obchůdky se suvenýry a stánky s občerstvením. Kochali jsme se tamní architekturou a historií, která na nás dýchala ze všech stran. Jelikož jsme si mnohdy nevěděli rady, ať už s kvízem nebo s cestou k autobusu, přišly na řadu naše komunikační schopnosti. Dorozumívali jsme se různě, anglickou němčinou, německou češtinou nebo v případě nouze gesty rukama. Každopádně jsme uspěli a dopátrali jsme se vytoužené odpovědi.

Den se chýlil ke konci, a tak jsme všichni poslušně naskákali do autobusu. Znaveni túrou, avšak plni nových zážitků, jsme opustili nádherné město Salcburk.