Mgr. J. Kučera, Mgr. Z. Hellerová
Techmánia Science Center nabízí tematické expozice věnované vědě a technice. Například expozice Edutorium představuje 60 interaktivních exponátů zaměřené na výuku fyziky a moderních technologií. Žáci pomocí nich mají možnost zjišťovat mechanické, elektrické, optické či akustické vlastnosti, na jejichž základě fungují. Nabízené exponáty tak poslouží k upřesnění a doplnění poznatků z probíraného učiva fyziky a strojnictví.