Napsali žáci AT4

Ve čtvrtek 18.10.2018 se skupinka maturantů ze třídy AT4a ve 20:00 hodin sešla v budově školy Baarova, aby společně přelouskala jeden titul z tolik oblíbené povinné četby. Jednalo se o dílo R.U.R. od Karla Čapka.

Poté, co si každý upravil své ležení a posvačil, jsme se mohli pustit do společného čtení. Rozdělili jsme si jednotlivé postavy a mohlo se začít. Zpočátku se nám četlo dobře, pan učitel Hart nás průběžné kontroloval a dodával podporu. V průběhu čtení jsme si dělali krátké pauzy na osvěžení a občerstvení.

Protože nemáme žádnou spolužačku, obě Heleny musela zvládnout naše paní učitelka, která s námi toto čtení absolvovala.
Oči se klížily, únava se stupňovala, ale ve 23:45 hodin jsme měli dočteno. Po půlnoci jsme už byli zalezlí ve svých spacácích a čekal nás zasloužený odpočinek.

Klobouk dolů před všemi zúčastněnými, protože jsme zvládli přečíst celou knihu.