Za třídy 2.O a 1. ZO: Ali Toms a Pavel Peterka

Dne 20.2.2019 jsme třídy 2.0. a 1.ZO byly na exkurzi ve městě Linci. Nejdříve jsme navštívili největší rakouskou ocelárnu VOEST Alpine. Exkurze v ocelárně trvala celé tři hodiny, viděli jsme vysoké pece, používanou železnou rudu, koks a celý proces výroby surového železa a jeho úpravu na ocel, také nás paní průvodkyně seznámila s historií firmy, která začíná již v 19.století.

Naší další zastávkou byl ohromný obchod s bonbony Haribo, kde jsme si všichni perfektně nakoupili.

Poslední zastavení bylo hlavní náměstí v Linci, nejstarší kostel a Mariánský sloup.