Napsala: Ing. Dana Tvrzická

Dne 26. 2. proběhl ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou v prostorách naší školy workshop pro ZŠ Dubné. Žáci základní školy navštívili budovu teoretického vyučování ve Skuherského ulici, kde se seznámili s nabídkou studijních a učebních oborů naší školy, prohlédli si prostory školy, 3D učebnu, autolaboratoř, učebnu mechatroniky a robotiky. Měli možnost vidět a vyzkoušet si řadu přístrojů a diagnostických pomůcek, které slouží ke zkvalitnění a modernizaci výuky.

Dále navštívili budovu praktického vyučování na Rudolfovské, kde se seznámili zejména s provozem dílen. Obdivovali práci našich žáků na konstrukci modelů a při sestavování nejrůznějších typů vozidel.

Za pomoci našich učňů si každý zkusil práci obráběče a vyrobil si hlavolam z drátu.
Workshop byl úspěšný a jistě přínosný jak pro naše žáky, tak především pro žáky ZŠ Dubné.