Žáci naší školy si jistě všimli nových poutačů na chodbách. Poukazují na spolupráci s partnerskou rakouskou školou HTL Ried (http://www.htl-ried.at) v rámci projektu mezinárodní spolupráce INTRREG.

Protože motto projektu zní „Vzájemně se učit“, provedl ředitel této školy pan Billinger u nás velmi zajímavou přednášku na téma Kompozitní materiály. Na oplátku měl zase přednášku v rakouské škole pan učitel Kubeček na téma Diagnostická zařízení pro silniční vozidla. Podle ohlasů přednáška zaujala žáky i učitele. Za velkou pomoc při překladu textu pak patří poděkování paní učitelce Bydžovské.