Napsala: Ing Dana Tvrzická

Dne 17. dubna 2019 se na naší škole konal další ročník úspěšné Burzy firem.
Jedná se o představení jednotlivých firem našim studentům a žákům, jejich rodičům i veřejnosti. Všichni mají možnost se blíže s firmou seznámit, dozvědět se podrobnosti o celém jejím chodu, výrobě, o možnostech zaměstnání, zkrátka všechno, co je zajímavé. Na dotazy odpovídají zaměstnanci firem a ti toho o svém domovském podniku ví opravdu hodně.

Je skvělé, že si zde naši budoucí absolventi mohou najít své zaměstnání , porovnat jednotlivé firmy a popřemýšlet, jaká práce by je v budoucnu bavila a naplňovala.
Letošní Burza firem byla opět velice přínosná a to nejen pro všechny přítomné.

Burzy se zúčastnily například firmy:

Linde Pohony s.r.o
Ege spol. s.r.o.
Centes spol. s.r.o., Navel
Bosch spol. s.r.o.
Belis s.r.o.
GW Jihotrans a.s.
Milan Král a.s.
Nicotrans a.s.
Domitruck s.r.o.

Příští rok se budeme těšit na pokračování naší spolupráce.