Napsal: Tomáš Drobil MS3

Dne 11.10. proběhla v rámci předmětu Ekonomika velmi zajímavá přednáška pro studenty MS3 na téma Evropská unie v kostce. Přednáška seznámila studenty se základními informacemi o historii a fungování EU včetně praktických aspektů členství České republiky v EU. Obsahem byly rovněž symboly EU, kandidátské země a potenciální kandidáti, Schengenský prostor, Eurozóna, hlavní instituce EU a aktuální dění v EU (např. Brexit).