Napsali: Václav Brom a Tomáš Sedlák, MS3

Ve čtvrtek, 7.11. 2019 ráno v 7.30 hod., jsme se sešli na Mariánském náměstí, abychom jeli s panem učitelem Hromádkem, Kittelem a Somrem na exkurzi do Kladna a Prahy.


Nalodili jsme se na palubu autobusu a naše cesta mohla začít. První zastávka nás zavedla do Terezína.

 

Měli jsme hodinový rozchod a pak jsme společně zamířili do nechvalně známého koncentračního tábora. Navštívili jsme Malou pevnost. Hned u vstupu se nás ujal pan průvodce. Dozvěděli jsme od něj mnoho historických faktů i zajímavostí o životě vězňů v táboře, o jejich osudech i vůli přežít. Jeho výklad v nás zanechal hluboké stopy a nikomu nebylo dobře na duši. Po prohlídce Malé pevnosti jsme se šli podívat do ghetta a starých kasáren.

Po ukončení prohlídky jsme jeli do Kladna, kde jsme se ubytovali ve tříhvězdičkovém hotelu Kladno. K večeři jsme si dali pizzu a v půl desáté proběhla od pánů učitelů kontrola a sčítání lidu. Všichni byli na svých místech, nikdo se neztratil. Pak ještě chvilka osobního volna a šli jsme spát, abychom byli čerství na další den.

Ráno jsme posnídali, poklidili pokoje a vyrazili směr Praha. Po příjezdu jsme měli asi 1,5 hodiny rozchod, protože jsme čekali, až se otevře brána PVA Expo Letňany, kde je výstava sportovních automobilů a veteránů. Všechna vystavená auta i motorky byly velice zajímavé, jsme rádi, že jsme měli možnost si vše nerušeně a v klidu prohlédnout.

Pak už nás čekal jen návrat domů. V autobusu jsme probírali zážitky z exkurze s pány učiteli a dospěli jsme k závěru, že vše dopadlo na jedničku a obohatili jsme své znalosti nejen z oblasti automobilového průmyslu, ale i z dějin a historie naší vlasti.