Napsal: Petr Novotný
Ve dnech 20. 1. a 23. 1. jsme navštívili besedu ve vědecké knihovně v Suchém Vrbném na téma Válka v literatuře 20. století – J. Hašek, R. Rolland, E.M. Remarque, K. Čapek, W. Styron aj.

My žáci ze tříd 3.AA a 3.KE jsme měli možnost seznámit se s literaturou 1. a 2. světové války, mohli jsme nahlédnout do známých děl světových a českých spisovatelů, ale i do odborné literatury týkajících se obou válečných konfliktů. Součástí besedy byla i četba ukázek významných děl odkazujících na pohled na tyto válečné dějiny. Dokonce jsme se i zapojovali do debaty na různá témata spojená s válkami minulými i současnými. Zamýšleli jsme se nad otázkami např. Jak válka ovlivňuje lidi? nebo Kdo trpí nejvíce ve válce?

Na závěr besedy jsme dostali za úkol zjistit informace o vybraném díle, které pak krátce každý z nás prezentoval. Odcházeli jsme s poznatkem, že listovat v knihách a hledat informace je zábava.