I v době omezené prezenční výuky se mohou žáci naší školy zapojovat do zajímavých projektů, v tomto případě souvisejících s výukou anglického jazyka.

Prvním z nich je Pearson and BBC Live Classes in 2020/2021.

Certificate for your Institution (PDF)

Druhým je známější eTwinning, který se snaží o propojení škol a žáků v různých částech světa pomocí informačních technologií.

etwinning horizont

Leták projektu eTwinning (pdf)

Certifikát vyučujícího Aj (pdf)