Naše škola se již tradičně zúčastňuje podzimní výstavy "Vzdělání a řemeslo", kde v průřezové expozici ukazuje možnosti vzdělávání v mnoha technických oborech. Letos bylo naše několikaleté úsilí oceněno1. místem v soutěži o nejlepší propojení školské a podnikatelské sféry. (Diplom, pdf *.800kB

Kromě toho na slavnostním zahájení výstavy Vzdělání a řemeslo 2010 proběhlo předání hodnotného daru od firmy FRONIUS CZ - Virtual Welding (virtuální svařovací zařízení pro výuku svařování) v ceně 548 400,-Kč. Dar předal generální ředitel firmy Fronius CZ Ing. Boris Grbeša.

Dar převzali Dr. Jana Krejzová, radní Jihočeského kraje pro školství a ředitel školy Bc. Jan Šindelář. Dále se předání účastnili poslankyně PČR Mgr. Vlasta Bohdalová, ředitel úřadu Jihočeské hospodářské komory Ing. Jiří Stráský, jednatel HBT Holboj s.r.o.Milan Podlaha, radní Jihočeského kraje František Štangl a řada dalších.