Zlínskou společnost MOBILBOARD jistě netřeba dlouze představovat, jelikož patří v České republice v reklamě na dopravních prostředcích mezi špičku svého oboru. Její produkty máme možnost vidět v některých českých a slovenských městech, kde zabezpečuje reklamu na vozidlech i uvnitř vozidel. Letošní ročník se nesl ve znamení dynamické reklamy na LCD obrazovkách. Velice zajímavou inovací, kterou přináší systém digitální reklamy, je kromě téměř okamžité aktualizace právě zobrazovaných spotů i možnost specifikace reklamy podle denní doby, kdy v dopoledních hodinách by vás reklama vábila na šálek kávy a večer na sklenku piva v místním podniku, nebo při průjezdu kolem nákupního střediska by se díky zaměření polohy přes GPS zobrazila na monitorech třeba akční nabídka daného obchodního domu. Tyto systémy jsou hojně využívány jak v Evropě, tak v USA.

 

V České republice toto reklamní odvětví není sice až tak rozvinuté, rozhodně se nedá říct, že zaostáváme. V současné době je v ČR a SR k dispozici přes 346 vozidel, která v sobě mají zabudovaný LCD monitor promítající reklamu během cesty. Samostatnou kapitolou jsou standardy v této oblasti. Bohužel není stále sjednocen typ monitoru používaný ve vozech. Většina dopravních podniků provozuje monitory s poměrem stran 4:3. Problém to je ve chvíli, kdy by potencionální klient měl zájem provozovat reklamu celoplošně po celé republice. Dalším problémem je prodej reklamního času. V současnosti jen velmi malý počet provozovatelů má stanovený čas třeba za 10 sekund, když ostatní mají 30 nebo 60 sekund. Ještě větším problémem je schopnost dynamicky reagovat na změnu složení reklamy. V této oblasti jsou nejdále dopravní podniky měst České Budějovice a Bratislava, jelikož jejich systémy se aktualizují přes WiFi, na rozdíl od ostatních, kteří využívají systém USB aktualizace. Ten zvyšuje časovou náročnost změny obsahu v jednotlivých vozech, protože při tomto systému už potřebujete zaměstnance, který bude třeba každý den měnit flash disky v těchto reklamních panelech. To je do budoucna velký problém.

Libor Kašparovský ze společnosti Enymedia, která se také zabývá digitální reklamou, dokázal při svém vystoupení velice zajímavým, vtipným a poutavým způsobem předat zkušenosti s provozováním těchto systému všem přítomným v sále. Zábavnou formou poukázal na různé chyby a nedostatky a poradil tak, jak se jich do budoucna vyvarovat.

Svůj pohled na věc představil i Martin Strýček, marketingový manažer společnosti Euronics. Ta využívá podobný systém projekce vlastní reklamy ve svojí síti prodejen "elektro" v České Republice. Z jeho prezentace vyplynulo, že i firmy jsou připraveny používat pro svoji prezentaci dynamický reklamní systém v dopravních prostředcích.

Závěr patřil Ivaně Štěpkové, která má v Dopravním podniku města České Budějovice na starosti obchod a marketing.Ta všechny přítomné obeznámila se systémem reklamy ve vozidlech DPmČB. Novinkou, kterou se můžou pyšnit i České Budějovice, je spojení reklamy a technologie Bluetooth, díky které si cestující může při reklamě na vozidle stáhnout do mobilu aplikaci právě přes Bluetooth. Zajímavou myšlenkou, která se zrodila v DPmČB, je skutečnost, že systém není využíván jen pro prezentaci různých reklamních sdělení, ale také pro vzdělávání cestujících v anglickém jazyce. Kurzy připravil DP ve spolupráci s jazykovou školou.

Po skončení odborné konference následoval doprovodný program, který zahrnoval mj. exkurzi do DPmČB a poté večer v legendárních českobudějovických Masných krámech. Na druhý den byla připravena exkurze do Pivovaru Budějovický Budvar.

Fotogalerie